Vybíráme prezenční přípravný kurz na TSP - 2. část

Prezenční přípravné kurzy na VŠ a speciálně na TSP nabízí některé fakulty a řada větších či menších soukromých agentur. Jaké jsou rozdíly mezi přípravnými kurzy fakult a soukromých agentur a jestli je lepší jít na přípravný kurz na VŠ do menší anebo větší agentury, na to se zaměříme v tomto dílu.

Vše k tématu

O přípravě na TSP MU O testech studijních předpokladů

V prvním dílu tohoto článku jsme se obecněji zaměřili na přípravné kurzy k TSP, v této části podrobněji rozebereme kdo přípravné kurzy na VŠ a speciálně TSP nabízí a jaké výhody či nevýhody výběr jednotlivých možností přináší.

Soukromá agentura nebo kurz na fakultě?

Nejběžnější rada, kterou si můžete přečíst ve většině článků věnovaných přípravným kurzům na VŠ je, že nejlepší je vybírat si kurz přímo na škole, která přijímačky pořádá, protože nejlépe ví, co v nich bude. To možná platí o oborových testech z jednotlivých předmětů, u TSP je to ale kvůli jeho specifičnosti trochu jinak.

Test studijních předpokladů totiž nepřipravuje žádná z fakult, na níž si můžete koupit přípravný kurz, nýbrž přímo rektorát Masarykovy univerzity. Ten zároveň deklaruje, že autoři TSP se na žádném přípravném kurzu nepodílí, neučí v něm, ani nepřipravují jeho náplň. To znamená, že fakulty jsou v této věci zcela autonomní a v podobném postavení jako soukromé agentury. Fakulty pořádají přípravné kurzy TSP proto, aby si vylepšily rozpočet a o TSP mají úplně stejné informace jako soukromé agentury, tj. zadání z předchozích let a informace o stávajícím ročníku. V kurzech často učí lektoři, kteří na dané fakultě nepůsobí a nemají s ní skoro nic společného.

Toto opatření je strany univerzity pochopitelné. Kdyby o přesném obsahu TSP vědělo příliš mnoho lidí, téměř jistě by se neutajil, někteří uchazeči by se k testu dostali ještě před přijímací zkouškou a výsledkem by byla velká ostuda.

Hlavní výhoda, kterou byste od fakultního kurzu asi očekávali, tak v případě TSP padá. Mezi nevýhody fakultních kurzů také často patří poměrně vysoký počet účastníků kurzu, který v podstatě znemožňuje individuální přístup lektora k jednotlivým studentům.

Výhodou naopak je, že se kurzy konají přímo na fakultách, takže máte možnost seznámit se s prostředím, do kterého – v případě, že budete u přijímaček úspěšní – přijdete studovat. U fakultního kurzu také máte jistotu, že nedojde k úplné blamáži, což se vám může stát u dostatečně neprověřené soukromé agentury.

Malá nebo velká agentura?

Agentur, které nabízí kurzy TSP je poměrně velký počet. Tento typ kurzů najdeme jak u menších agentur, specializovaných na přípravu k přijímačkám či přímo na TSP, tak i u velkých agentur, v jejichž nabídce jsou i kurzy úplně jiného typu – účetnictví, počítačové či jazykové kurzy. Některé menší agentury, zaměřené často jenom na TSP, vedou studenti Masarykovy univerzity, kteří sami TSP před několika lety absolvovali.

Rozhodnout se, zda vybrat kurz raději u větší nebo u menší agentury, není úplně snadné. Výhodou kurzů u velkých agentur (podobně jako u kurzů pořádaných fakultou ) je, že se nemůžete úplně spálit a přijít na kurz mizerné úrovně, který vám nedá vůbec nic. Tím ale výhody bohužel končí. Velké agentury mají poměrně velký reklamní potenciál a své kurzy naplní, aniž by se musely zvlášť snažit. Zřejmě pro jejich široký záběr (výuka TSP je jenom malá část činnosti, kterou taková agentura dělá) nabízí lektorům překvapivě malou podporu. To znamená, že se příliš nezajímají o to, jak a co lektor přesně učí a nechávají to na lektorech samotných.

U velkých agentur se vám proto spíš než kde jinde může stát, že na přípravný kurz dostanete vynikající referenci od starších kamarádů, takže se do kurzu přihlásíte a pak jste rozčarováni, protože váš kurz ani zdaleka nenaplnil vše očekávání. Důvod je jednoduchý – dostali jste jiného lektora než vaši kamarádi a jeho znalosti či didaktické schopnosti nedosahují úrovně jejich lektora. I naše ankety mezi maturanty ukazují, že u velkých agentur je největší rozdíl úrovně mezi jednotlivými běhy stejného typu přípravného kurzu na VŠ.

Trochu jiná situace je u malých agentur, specializovaných přímo na testy studijních předpokladů či několik málo dalších typů přijímaček. Tyto agentury lze rozdělit na dvě skupiny podle toho, jakou historii za sebou mají – těch s delší historií je jenom několik málo. Každoročně ale vznikají nové subjekty, které nabízí přípravné kurzy na TSP. Obvykle je zakládají studenti MU, nejčastěji z právnické fakulty. V delším časovém horizontu jich však přežije jenom naprosté minimum.

Pokud si chcete vybrat kurz u menší agentury, vyberte si takovou, která za sebou má nějakou historii. Ta svědčí o dlouhodobém zájmu majitelů agentury o přijímačky a test studijních předpokladů a je poměrně velká šance, že kurz bude opravdu kvalitní. Výhodou těchto agentur je také citlivost na zpětnou vazbu od studentů. To znamená, že pokud jsou na některého lektora opakované stížnosti, agentura tyto problémy obvykle aktivně řeší.

Budete-li kurz hledat u nově vzniklých agentur, je obtížné spolehlivě vybrat takovou, u níž je potenciál kvalitního kurzu. Zvolit si mezi agenturami typu pripravimevasnatsp.cz a nejlepsitspbrno.cz nějakou kvalitnější jenom podle názvu je problém skoro neřešitelný. Jediným vodítkem u tohoto typu přípravných kurzů na VŠ může být skutečnost, že znáte lektora, který kurz povede nebo na něj máte spolehlivé reference od kamarádů či známých.

Jakou agenturu vybrat?

Z toho, co jsme napsali výše, plyne následující doporučení: Vybírejte mezi agenturami, které se specializují pouze na přípravu k přijímačkám na VŠ, v úplně ideálním případě pouze na testy studijních předpokladů. Hledejte takovou agenturu, která za sebou má alespoň tři nebo čtyři roky historie a z jejichž internetových stránek poznáte, že o TSP skutečně něco vědí.

V příští části se podíváme na to jaká je optimální délka přípravného kurzu na TSP, kolik času by mělo být věnováno jednotlivým částem, aby vám to něco přineslo, jaký počet studentů v kurzu je optimální a také jak velký smysl mají předměty nad rámec přijímaček, které se v některých kurzech vyučují.

Doporučte tento článek svým přátelům

 

Další nabídka

TSP ÚLOHY - SEMINÁŘ ZDARMA

Bezplatný internetový seminář pro přípravu
k Testům studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu v Brně najdete na www.tsp-ulohy.cz .

O PŘIJÍMAČKÁCH A SCIO TESTECH

Potřebujete s něčím poradit, na něco se zeptat?
Sháníte použité scio testy nebo jen výsledky?
Zkuste diskuzní fórum www.prijimacky-nsz.cz.

31.ledna 2022

Po loňských on-line přijímačkách plánuje Masarykova univerzita letos opět přijímačky s osobní účastí uchazečů, pokud to epidemiologická situace dovolí. TSP tak bude opět v plné verzi - 60 otázek v 6 subtestech na 100 minut.

30.ledna 2017

Po dvou letech čeká TSP MU opět změna, myslete na to při přípravě podle starších testů. Změn nění tolik jako před dvěma lety, ale něco bude letos přece jenom trochu jinak - podrobnosti najdete v tomto článku.

Archiv aktualit