Přípravný kurz nebo knihu? 4 způsoby přípravy na TSP.

Dospěli jste po pečlivé úvaze k závěru, že nejspíš budete potřebovat nějakou důkladnější a systematičtější přípravu na test studijních předpokladů? Pokud nemáte v záloze kamarády, kteří mají testy studijních předpokladů v malíčku, dokáží vše srozumitelně vysvětlit a jsou ochotni vám pomoci, budete se pravděpodobně muset poohlédnout po nějaké placené nabídce.

Vše k tématu

O přípravě na TSP MU O testech studijních předpokladů

Jaké máte možnosti, jaké jsou jejich výhody a nevýhody a jak poznat, co konkrétně bude právě pro vás nejlepší, tomu se budeme věnovat v tomto článku.

  1. soukromé doučování
  2. knihy
  3. internetový kurz
  4. prezenční kurz

1. Soukromé doučování

Nejsou-li k dispozici kamarádi, kteří by vám s přípravou pomohli zadarmo, můžete se pokusit najít někoho pro soukromé doučování. Pro kontakt lze využít diskusní fóra nebo některý z inzertních serverů, cena soukromého doučování se obvykle pohybuje kolem 150-200 Kč za 60 minut, ale samozřejmě lze i vyjednávat.

Velkou výhodou doučování je, že vyučujícího máte jenom pro sebe, takže se vám bude stoprocentně věnovat, okamžitě reagovat na vaše otázky a dosáhnete toho, že výuka bude velmi efektivní. Důkladněji se zaměříte na to, co vám nejde a třeba úplně přeskočíte to, co umíte.

Soukromé doučování má ale samozřejmě i svá negativa, která byste měli zvážit, než se pro tuto variantu rozhodnete. Kromě poměrně vysoké ceny je to skutečnost, že najít kvalitního vyučujícího není úplně snadné. Mnoho studentů, kteří o rok či dva dříve absolvovali TSP s vynikajícím percentilem se domnívá, že má všechny předpoklady pro to, vás perfektně připravit. Bohužel si ale často neuvědomují, že nemají žádné zkušenosti se systematickou výukou a výsledek může být daleko za vaším očekáváním. Máte-li však spolehlivé reference na konkrétního doučujícího od přátel, není třeba se soukromé přípravy bát.

Rozhodnete-li se pro tuto možnost, stanovte si pevný rozvrh a velmi důsledně ho dodržujte. Možná se vám to bude zdát nepravděpodobné, ale možnost snadného zrušení lekce bývá opravdu velkým pokušením. Drtivá většina doučování končí na tom, že se lekce ruší a odkládají, jednou ji zruší student, potom zase vyučující a celá příprava vyzní do ztracena, aniž by splnila svůj účel. Pokud však vytrváte, může být příprava s kvalitním doučujícím velmi přínosná a díky efektivnějšímu využití jen o málo dražší než prezenční kurz.

2. Knihy

Samostudium z knih patřilo ještě před několika lety k oblíbeným způsobům přípravy k přijímačkám na Masarykovu univerzitu. Na trhu jich bylo v průběhu doby několik, a řada z nich stále prodává. Výhodou je, že v porovnání s ostatními způsoby přípravy jsou knihy nejlevnější.

Při výběru učebnice se podívejte, zda obsahuje také návody a tipy k přijímačkám a teorii, anebo se jedná jenom o sbírku příkladů. Zaměřte se na to, zda se kniha opravdu věnuje TSP Masarykovy univerzity (některé vysoké školy mají své testy studijních předpokladů, které obsahově nemají s TSP MU prakticky nic společného).

V některých případech totiž obsahují knihy taková zadání, která se úlohám z TSP MU nepodobají ani z rychlíku. A existuje i opačný extrém – ještě před pár lety prodávala jedna z větších agentur „publikaci“, složenou pouze z vytištěných TSP, stažených z internetových stránek Masarykovy univerzity. Kromě klíče řešení v ní nebyl navíc ani jeden řádek. Jistě není třeba příliš zdůrazňovat, že takovým materiálům je dobré se obloukem vyhnout.

Obecně platí, že ideálem v této oblasti je aktuální (maximálně rok stará) učebnice, která vás podrobně seznámí s TSP MU a jednotlivými typy příkladů a kromě klíče řešení obsahuje k typovým úlohám i podrobná vysvětlení.

Tolik se dá říct k učebnicím obecně, konkrétně je to v tuto chvíli problematičtější. Velkým problémem knižních publikací o TSP je jejich neaktuálnost. Testy studijních předpokladů se postupně vyvíjí a protože pravidelně aktualizujeme naše internetové kurzy, dobře víme, že držet neustále s vývojem krok není zrovna snadné. A v případě knih je pravidelná každoroční aktualizace z mnoha důvodů ještě komplikovanější. Důsledkem je, že se stále prodávají učebnice, které byly velmi dobré před pěti nebo sedmi lety, ale dnes už jsou bohužel v mnoha ohledech beznadějně zastaralé.

Učebnice jsou proto jediným placeným typem přípravy, který momentálně samostatně nedoporučujeme. Ani po pečlivém průzkumu trhu jsme totiž nenašli knihu, kterou by bylo možné jako přípravu k TSP MU zodpovědně doporučit. Není ale samozřejmě vyloučeno, že se časem zase objeví. Chcete-li si pořídit učebnici, berte ji spíše jako doplněk jiné přípravy k přijímačkám než jako základ.

3. Internetový kurz

Příprava s pomocí moderních technologií patří mezi stále oblíbenější způsoby přípravy na TSP. Je to dáno stále dostupnějším připojením k internetu a rovněž tím, že příprava na přijímačky přes internet má některé výhody, které jiné způsoby nenabídnou. S cenou, která je obvykle do 500 Kč za celou přípravu, jde o to nejlevnější, co je k dispozici.

Kromě poměrně nízké ceny patří mezi výhody internetového kurzu možnost studia z domu bez nutnosti dojíždění. Protože si sami volíte tempo a postup, lze s internetovým kurzem dosáhnout poměrně vysoké efektivity přípravy – nemusíte totiž ztrácet čas s tím, co už znáte. Některé internetové kurzy bývají obsáhlé, často jsou v nich jednotlivá témata probrána důkladněji než se dá zvládnout na prezenčním kurzu což znamená, že témata, u nichž to potřebujete , můžete projít velmi podrobně. Výhodou je stálá dostupnost – internetový kurz lze využít k dlouhodobé přípravě, ale i těsně před přijímačkami, kdy už jiné možnosti nepřipadají v úvahu. Výhoda internetového kurzu oproti knihám spočívá kromě snadné aktualizovatelnosti také v tom, že od vás díky své interaktivitě kromě čtení vyžaduje i určitou činnost a tak podporuje soustředění.

Jedinou výraznější (ale zato těžko překonatelnou) nevýhodou internetového kurzu je nepřítomnost fyzického učitele. K některým internetovým kurzům je sice k dispozici on-line lektor, nicméně rozdíl mezi psaným dotazem a přímým dotazem učiteli je poměrně velký.

Budete-li vybírat internetový kurz, zaměřte se na to, jak je strukturován, jestli obsahuje i potřebnou teorii a tipy k řešení. Důležité je také to, aby úlohy byly řazeny logicky podle témat a didakticky od nejjednoduššího ke složitějšímu. Kvalitní internetový kurz by neměl být jenom řešenou sbírkou starých úloh, ale měl by vás testem studijních předpokladů i přípravou na jeho absolvování provést.

Dokážete-li studovat sami (a na vysoké škole to budete potřebovat více jak co jiného), bude pro vás internetový kurz tou nejlepší volbou.

4. Prezenční kurz

Prezenční přípravné kurzy TSP jsou poměrně drahou, ale i přesto pravděpodobně nejoblíbenější formou přípravy. Cena za přípravný kurz začíná pod hranicí 2000 Kč a končí i na několika tisících korun. Rozsah kurzů i jejich náplň však bývá velice rozdílná a určitě se nedá říct, že dražší přípravný kurz vás připraví lépe než ten levnější.

Výhodou tohoto typu kurzů je přítomnost lektora a také to, že nejvíce připomínají středoškolskou výuku, na kterou je většina maturantů – uchazečů o studium na VŠ – zvyklá. Pravidelná výuka studenty nutí se přípravě věnovat, takže je vhodná i pro ty, kterým dělá problémy disciplína založená na dobrovolnosti.

Nevýhodou je kromě vyšší ceny poměrně nízká efektivnost. Studenti se mohou navzájem často zdržovat – jednou ti lepší čekají na ty méně připravené, jindy zase lektor pokračuje ve výuce, aniž všichni chápou to, co se probíralo před chvílí.

Kvalita výuky je velmi závislá na schopnostech lektora, kvalitní lektor může znamenat vynikající přípravu, špatný lektor doslova vyhozené peníze. A bohužel ne u všech kurzů se dopředu dozvíte, kdo vás bude učit, jaké má zkušenosti a jaké zkušenosti mají studenti s ním.

Protože nabídka prezenčních kurzů TSP je poměrně široká, konkurence veliká a výběr toho správného kurzu může být zcela zásadní okolností pro váš úspěch u přijímaček, budeme se výběru prezenčního kurzu podrobněji věnovat v samostatném článku.

Kombinace přípravy

Ač jsme jednotlivé způsoby přípravy rozebrali samostatně, často je tou nejlepší volbou vybrat si jejich kombinaci.

Zatímco kombinace přípravy s učebnicí a internetovým kurzem nedává příliš smysl, obojí (tedy jak internetový kurz, tak i učebnice) může být vhodným doplňkem docházky do prezenčního kurzu nebo soukromého doučování. Z naší však ankety známe i řadu případů studentů, kdy si zakoupili náš internetový kurz jako doplněk přípravy k nějakému prezenčnímu kurzu a nakonec došli k závěru, že chození na prezenční kurz bylo zbytečné, protože z internetového kurzu problematiku pochopili lépe a levněji.

  • Doučování | Téměř nutnou podmínkou je reference na dobrého a spolehlivého lektora. Máte-li ho, dokážete-li dodržet pravidelný režim a chcete investovat o něco více peněz, je doučování volba pro vás.
  • Knihy | Mohou být vhodným doplněním jiné přípravy, spolehnout se jenom na ni však při současné situaci na trhu nedoporučujeme.
  • Internetový kurz | Nechcete-li za přípravu utrácet zbytečně příliš mnoho peněz, a máte na nějaký internetový kurz TSP dobrý tip od kamarádů, je to volba pro vás. Pokud se tedy dokážete samostatně soustředit na učení.
  • Prezenční kurz | Vyhovuje-li vám středoškolský způsob výuky, na který jste zvyklí a jste ochotni investovat trochu více peněz, poohlédněte se po prezenčním kurzu TSP.

Doporučte tento článek svým přátelům

 

Další nabídka

TSP ÚLOHY - SEMINÁŘ ZDARMA

Bezplatný internetový seminář pro přípravu
k Testům studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu v Brně najdete na www.tsp-ulohy.cz .

O PŘIJÍMAČKÁCH A SCIO TESTECH

Potřebujete s něčím poradit, na něco se zeptat?
Sháníte použité scio testy nebo jen výsledky?
Zkuste diskuzní fórum www.prijimacky-nsz.cz.

31.ledna 2022

Po loňských on-line přijímačkách plánuje Masarykova univerzita letos opět přijímačky s osobní účastí uchazečů, pokud to epidemiologická situace dovolí. TSP tak bude opět v plné verzi - 60 otázek v 6 subtestech na 100 minut.

30.ledna 2017

Po dvou letech čeká TSP MU opět změna, myslete na to při přípravě podle starších testů. Změn nění tolik jako před dvěma lety, ale něco bude letos přece jenom trochu jinak - podrobnosti najdete v tomto článku.

Archiv aktualit