TSP nanečisto 2017 - jednodenní seminář

Připravujete se na přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu v Brně? Čeká vás test studijních předpokladů?
Týden před přijímačkami si s Aleph.cz můžete vyzkoušet, jak na tom jste.

Už osmý rok připravuje Aleph.cz pro přijímačky na Masarykovu univerzitu tradiční jednodenní seminář - TSP nanečisto, který proběhne v Brně v neděli 30. dubna 2017.

Přihlásit se můžete zde

TSP Nanečisto Součástí semináře je absolvování cvičného testu studijních předpokladů. Tento test je originální, dosud nepublikovaný, vytvořený lektory Aleph.cz. Má stejnou strukturu a obsahuje typově stejné úlohy jako TSP, takže se může velmi blížit tomu, co v TSP skutečně bude. Testuje stejné oblasti jako ostré přijímačkové testy, proto i percentil, dosažený v tomto testu prozradí studentům hodně o tom, jak jsou na přijímačky v které oblasti připraveni a v čem by se ještě mohli zlepšit.

Komu je seminář určen

Jednodenní seminář je vhodný pro všechny, kdo se připravují na přijímací zkoušky na Masarykovu univerzitu a jako jejich povinná součást je čeká test studijních předpokladů. Nezáleží na tom, jak moc jste už přípravě věnovali - je postaven tak, aby každému přinesl co nejvíce.

  • Pokud jste se na přijímačky připravovali na kurzech Aleph.cz, na jiných přípravných kurzech nebo sami, zopakujete si co jste se naučili a vyzkoušíte si nanečisto přijímačkovou atmosféru.
  • Pokud jste se na přijímačky zatím nepřipravovali a myslíte si, že poslední týden stačí, dozvíte se, jak testy studijních předpokladů vypadají, přesvědčíte se, jak na tom jste a zjistíte, čemu byste se měli v posledním týdnu věnovat nejvíc.

Tím, že budete psát test nanečisto, budete v porovnání s ostatními v předstihu - vyzkoušíte si to, co je čeká až naostro u přijímaček.

Co mi seminář přinese

Hlavní součástí semináře bude absolvování cvičného testu studijních předpokladů, ihned po skončení akce bude každému účastníkovi vypočítán dosažený percentil a podobný výsledek, který mu bude odeslán e-mailem během několika hodin po skončení akce. Díky tomu se dozvíte, jaké jsou vaše šance na úspěch a jak efektivní byla dosavadní příprava (nebo nepříprava :-) ), jaká je těsně před přijímačkami vaše situace a na co se ještě zaměřit. Za týden se dá ještě leccos dohnat.

TSP Nanečisto Během analýzy výsledků budete moci zhodnotit nejen jak jste celkově dopadli, ale také posoudit, jak se vám vyplatila použitá strategie spojená s možností tipování odpovědí a s tím souvisejícími zápornými body. Seznámíme vás s podrobnými výsledky testu a také s tím, jaký vliv měly záporné body na výsledky účastníků před vámi i za vámi. To vám pomůže zvolit u přijímaček co nejlepší postup. Ukazuje se totiž, že zvolená strategie má obrovský a často rozhodující vliv na dosažené pořadí a tím i konečný výsledek.

Po absolvování cvičného testu budou podrobně rozebrány jednotlivé úlohy se zvláštním zaměřením na obtížnější části. Kromě úloh z cvičného testu lektoři přehledně shrnou i další typy příkladů, které se na přijímačkách často objevují a ukáží, jak je rychle a efektivně řešit. Jestliže jste se přípravě dosud příliš nevěnovali, seznámíte se podrobně s častými typy úloh i s metodami, jak je řešit. Pokud se připravujete dlouhodobě, zopakujete si to důležité, co se na přijímačkách objevuje. V diskusi také budete moci s lektory konzultovat problémy, se kterými jste se během přípravy setkali a požádat je o radu.

Kdo seminář povede

Seminář povedou lektoři, kteří připravují a také každoročně aktualizují internetové kurzy Aleph.cz. Testům studijních předpokladů se tedy věnují dlouhodobě, sledují, jak se testy vyvíjí a mohou lépe odhadnout, jakou obtížnost lze letos očekávat a co se může objevit.

Jak bude cvičný test studijních předpokladů vypadat

Test nanečisto bude mít stejnou strukturu, jako ostrý TSP (6 subtestů) a více než poloviční rozsah (v každém subtestu bude 5 otázek, v kritickém myšlení navíc 3 otázky v cizím jazyce). Stejná struktura zajišťuje, že dosažený percentil se bude blížit percentilu, jakého byste dosáhli při ostrém testu. Menší rozsah volíme proto, abychom co nejefektivněji využili čas semináře. Díky tomu budeme mít dostatek prostoru také pro další důležité části semináře - podrobný rozbor typových příkladů v testu a problematičtější části, které se v TSP vyskytují.

Test obsahuje originální, dosud nepublikované úlohy, což zajistí objektivní srovnání všech účastníků. Na rozdíl od různých přípravných kurzů, kde se obvykle nanečisto píše některá stará, dříve použitá verze, se kterou se již mnozí setkali, test Aleph.cz nabídne všem stejné podmínky. Srovnání tak bude mnohem spravedlivější a vy se dozvíte, jak na tom ve porovnání s ostatními jste skutečně.

Podrobná osnova

  • Úvodní informace
  • Cvičný TSP - 30 otázek, členěných do 6 subtestů po pěti úlohách, z toho pět úloh v angličtině. Čas zpracování 50 minut.
  • Přestávka (1 hodina)
  • Vyhodnocení testu, rozbor zvolených strategií. V rámci vyhodnocení, které dostanete e-mailem do dalšího dne se dozvíte, jaký podíl na dosaženém počtu bodů účastníků měly body za správné odpovědi a jaký záporné body za chybné odpovědi. Tyto informace, které jinde nezjistíte, vám pomohou zvolit u přijímaček správnou strategii, zjistíte, jak moc se vám vyplatí řešení tipovat
  • Rozbor typových úloh v TSP se zaměřením na obtížnější partie
  • Závěrečná diskuse

Termín, časový rozsah a místo konání

Čas konání: Seminář proběhne v termínu neděle 30. dubna 2017 od 10:00 do 16:00 (6 vyučovacích hodin + přestávky 90 minut).
Místo konání: Brno

Cena

Při telefonickém přihlášení a platbě na místě je cena 600 Kč.

Způsob platby

Hotově při prezenci.

Kde získat podrobnější informace

Pokud vás zajímá něco, co na našich stránkách nemůžete najít, můžete využít kterýkoli z kontaktů.

Přihlášení na seminář

Přihlášení je možné pouze telefonicky na čísle 777 040 785.

 

Další nabídka

TSP ÚLOHY - SEMINÁŘ ZDARMA

Bezplatný internetový seminář pro přípravu
k Testům studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu v Brně najdete na www.tsp-ulohy.cz .

O PŘIJÍMAČKÁCH A SCIO TESTECH

Potřebujete s něčím poradit, na něco se zeptat?
Sháníte použité scio testy nebo jen výsledky?
Zkuste diskuzní fórum www.prijimacky-nsz.cz.

31.ledna 2022

Po loňských on-line přijímačkách plánuje Masarykova univerzita letos opět přijímačky s osobní účastí uchazečů, pokud to epidemiologická situace dovolí. TSP tak bude opět v plné verzi - 60 otázek v 6 subtestech na 100 minut.

30.ledna 2017

Po dvou letech čeká TSP MU opět změna, myslete na to při přípravě podle starších testů. Změn nění tolik jako před dvěma lety, ale něco bude letos přece jenom trochu jinak - podrobnosti najdete v tomto článku.

Archiv aktualit