Analytické myšlení - podrobné informace o kurzu

Úlohy na analytické myšlení obvykle patří v testech na přijímačkách k těm obtížnějším, na druhou stranu ale také k těm, na které je možné se velmi dobře připravit. Proto také kurz Analytické myšlení je spolu s kurzem Úsudky tím, o který je dlouhodobě mezi studenty našich kurzů největší zájem.

V testech studijních předpokladů jsou analytické myšlení a úsudky spojeny do jednoho subtestu, protože se však jedná o částečně odlišnou a přitom v obou případech rozsáhlou problematiku, najdete v naší nabídce dva kurzy pro jeden subtest testu studijních předpokladů.

Náš kurz vychází z přijímačkových testů až do roku 2013, je však doplněn i o další úlohy, které na přijímačkách dosud nebyly. Kromě zaměření na řešení konkrétních úloh si také klade za cíl naučit studenty analyzovat problémy a dokázat si poradit i s novými typy příkladů, s nimiž se dosud nesetkali.

Tento kurz se zabývá spíše těmi opravdu analytickými úlohami, k jejichž řešení jsou potřebné pouze minimální znalosti z formální logiky. V testech studijních předpokladů se ale objevují i úlohy, ve kterých se bez dobré znalosti formální logiky nedá obejít. Na tuto oblast je zaměřen kurz Úsudky, který doporučujeme jako vhodné doplnění tohoto kurzu.


jak objednat    

Obsah kurzu

  • 103 typových úloh, které jsou přehledně rozděleny do 9 kapitol
  • Naprostá většina úloh je kromě řešení opatřena podrobnými komentáři a často i přehlednými ilustracemi
  • Kurz obsahuje nezbytný teoretický úvod
  • Nechybí tipy, rady a doporučení autorů, kteří se testům studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu dlouhodobě věnují a pečlivě sledují jejich vývoj
  • Vstupní test s 10 otázkami
  • Závěrečný test s 10 otázkami
  • Seznam použitých a doporučených pramenů
Přibližná doba studia: 6 hodin (studovat můžete samozřejmě po částech, není nutné projít celý kurz najednou)

Cena

  • Cena za kurz je 120 Kč
  • Akční nabídka - při uhrazení čtyř kurzů dostanete všechny zbývající zdarma.

Dostupnost

Všechny kurzy, zpřístupněné na základě objednávky budou přístupné do 15. září 2015. I po prostudování kurzu se k němu tedy ještě můžete vrátit a všechno si zopakovat. Počet vašich přístupů není nijak omezen, vstup do kurzu je však licenčními podmínkami limitován vždy pouze na jednoho studenta.

(Pro přijímačky v roce 2015 aktualizováno 3.6.2014)

platba na účet a info k objednávce    

zpět na seznam kurzů