Co nového v TSP 2008

[4.12.2007] Už pošesté proběhnou v roce 2008 na Masarykově univerzitě v Brně testy studijních předpokladů. Přestože název je stále stejný, testy se každý rok mění, poslední dobou docela zásadně.

V prvních čtyřech letech měly testy pravidelně 80 otázek, obsahovaly 8 subtestů po deseti otázkách a na řešení bylo celkem 80 minut. V posledních přijímačkách se podoba testu změnila - zůstalo sice 8 subtestů, ale počet otázek v nich se snížil na 8, takže celkově jich bylo jenom 64, čas na řešení zůstal 80 minut. Mohlo by se zdát, že víc času bude znamenat více správných odpovědí, opak byl ale pravdou. Jak ukázala statistika, kterou Masarykova univerzita po přijímačkách zveřejnila, test byl obtížnější než v dřívějších letech.

Průměrný počet správných odpovědí byl necelých 27, což je hodně pod polovinou celkového počtu otázek, na percentil 90 stačilo v průměru pouhých 36 správných odpovědí, takže více než 43 % otázek mohl mít uchazeč s percentilem 90 špatně. (Pro srovnání, v roce 2006 bylo možné na percentil 90 špatně zodpovědět jenom 30 % otázek.)

Jak v příštích přijímačkách?

Příští přijímačky, které zájemce o studium čekají v jednom z termínů od pátku 9. května 2008 do neděle 11. května 2008, se budou od těch posledních i všech předchozích opět lišit. V první řadě se sníží počet subtestů na 7, dosavadní dva subtesty analytické myšlení a úsudky budou sloučeny do jednoho. Počet otázek v jednotlivých subtestech se vrátí na původních 10, takže celkový počet otázek bude 70. A konečně se prodlouží čas, který na vypracování celého testu bude, na celkem 90 minut. Na jednu otázku tak bude v průměru o něco více, než minuta a čtvrt.

Nejzásadnější změna však bude v hodnocení testu. Zatímco dosud se hodnotily pouze správné odpovědi, za které byl jeden bod a za chybnou odpověď se nic neodečítalo, letos tomu bude jinak. Bod za správnou odpověď zůstává, za špatnou se však čtvrtina bodu odečítá. Za žádnou odpověď uchazeč nic nezíská, ale ani neztratí. Na přijímačkách bude tedy třeba trochu změnit strategii a dobře si u každé otázky rozmyslet, jestli se vyplatí odpověď tipnout, nebo ne.

TSP poprvé i na Slovensku

Novinka čeká také uchazeče ze Slovenska. Masarykova univerzita v Brně se totiž dlouhodobě těší velkému zájmu Slováků o studium a v příštích přijímačkách jim vychází vstříc. Aby nemuseli cestovat až do Brna, budou mít také možnost v jednom z termínů v sobotu 10. května 2008, psát test studijních předpokladů v Bratislavě.

-jf-

Seznam článků     Hlavní stránka