Masarykova univerzita: Test studijních předpokladů letos dělalo 26.462 uchazečů

[Brno | 15.10.2005] Podle informací, které byly zveřejněny na webových stránkách Masarykovy univerzity řešilo letos testy studijních předpokladů celkem 26.462 uchazečů o studium na této vysoké škole. To je o tři tisíce méně, než v roce 2004. Úbytek však může být způsoben tím, že letos tyto testy zrušila pro své uchazeče Lékařská fakulta MU, naopak je však zavedla Fakulta informatiky.

Stejně jako v předchozích letech se přijímací zkoušky konaly čtyři po sobě jdoucí dny, vždy ve třech termínech. Na každém termínu byly použity dvě varianty testů, takže celkem bylo, stejně jako v předchozích letech, potřeba 24 variant testů, tyto varianty však tvořily trojice, ve kterých se úlohy opakovaly pouze v pozměněném pořadí. Unikátních verzí tedy bylo pouze osm.

-mj-

Seznam článků     Hlavní stránka