Percentily a další čísla k přijímačkám na ESF MU

[Brno | 6.12.2007] Tento článek je prvním z připravované série článků o jednotlivých fakultách a oborech. Budeme se v nich věnovat oborům, počtům přijímaných a hlavně percentilům, kterých je pro přijetí na jednotlivé obory potřeba dosáhnout. (Více o percentilech si přečtěte zde.)

Celkově se loni na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity (ESF MU) hlásilo 8433 uchazečů, z nichž bylo ke studiu přijato 2881 studentů, a to včetně oborů navazujícího magisterského studia. Na žádaný obor se tedy dostal v průměru přibližně každý třetí uchazeč. Nejvíce uchazečů bylo přijato na obor Management do kombinovaného studia. Co do počtu přihlášek bylo druhým nejfrekventovanějším oborem Podnikové hospodářství. Z 1124 uchazečů bylo ale přijato pouze 123, což se také projevilo na minimálním percentilu 92,01.

Na ESF MU existuje jak prezenční (nebo také denní) studium a kromě toho studium kombinované (dálkové). V prezenčním studiu je možné se hlásit do kratších bakalářských oborů, které jsou ukončeny titulem Bc. s možností pokračovat v tzv. navazujícím magisterském studiu, kam je ale nutné složit nové přijímací zkoušky. Druhou možností je přihlásit se rovnou na pětiletý magisterský obor, po jehož absolvování získá student titul Ing. Obory v obou typech studia jsou často stejné a velmi podobný je i percentil, který potřebujete k přijetí na oba typy studia. Ostatně posuďte sami.

Prezenční bakalářské studium

Prezenčního bakalářské studium patří na ESF MU k nejžádanějším a loni také nabízelo nejvíce studijních oborů. Nejžádanější byla následující trojice oborů:
 • Podnikové hospodářství - 156 přijatých z 1124 uchazečů, minimální percentil 92,01
 • Finanční podnikání - 127 přijatých z 631 uchazečů, minimální percentil 88,27
 • Regionální rozvoj a správa - 106 přijatých z 498 uchazečů, minimální percentil 81,07
Další obory a požadované percentily:
 • Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - percentil 83,2
 • Národní hospodářství - percentil 80,27
 • Ekonomické informační systémy - percentil 80,16
 • Veřejná ekonomika - percentil 75,42
K prezenčnímu bakalářskému studiu bylo celkově přijato 749 z celkového počtu 3265 uchazečů.

Prezenční magisterské studium

Prezenční magisterském studium nabízelo tuto šestici oborů:

 • Podnikové hospodářství - 108 přijatých uchazečů, minimální percentil 92,99
 • Finanční podnikání - 103 přijatých uchazečů, minimální percentil 88,27
 • Regionální rozvoj a správa - 36 přijatých, minimální percentil 81,74
 • Ekonomie - 41 přijatých s percentilem alespoň 76,69
 • Veřejná ekonomika - 42 přijatých a percentil 76,03
 • Hospodářská politika - 73 přijatých uchazečů, minimální percentil 75,42

K přijímacím zkouškám se do prezenčního magisterského studia hlásilo celkem 1392 uchazečů, z nichž bylo 403 studentů přijato.

Kombinované bakalářské studium

Ke studiu, které se nazývá také dálkové, bylo možné se přihlásit pouze na kratší bakalářské, magisterské kombinované studium fakulta vůbec neotvírá. Ze statistik plyne, že požadované percentily zde byly v loňském roce výrazně nižší, než na denní typy studia. Kromě studia v Brně nabízí ESF MU v některých oborech také studium v Telči, kde se dokonce stalo, že u některých oborů nebyla naplněna kapacita a uchazečům bylo nabídnuto studovat v Brně.
 • Management - 517 přijatých uchazečů, z toho 468 ke studiu v Brně s minimálním percentilem 60,48 a 49 ke studiu v Telči s minimálním percentilem 40,96
 • Veřejná ekonomika a správa - 237 přijatých uchazečů, z toho 200 ke studiu v Brně s percentilem 50,09 a 37 do Telče s percentilem alespoň 40,93
 • Bankovnictví - 195 přijatých uchazečů, z toho 8 do Telče, kde ale studijní obor nebyl naplněn, takže uchazečům bylo nabídnuto studovat v Brně. Do Brna bylo potřeba dosáhnout alespoň percentilu 46,13

Do všech ostatních oborů v kombinovaném bakalářském studiu bylo třeba dosáhnout percentilu mezi 40 a 50. Na kombinované bakalářské studium fakulta přijala celkem 1230 uchazečů, z celkového počtu 2428 podaných přihlášek, a to jak ke studiu v Brně, tak i v Telči. Na nejfrekventovanější obor Management bylo přijato celkem 40 % uchazečů o tento typ studia.

Zdroj statistických dat: ESF MU

-paf-

Seznam článků     Hlavní stránka