Jaký percentil potřebujete na práva?

[Brno | 13.3.2006] Právnická fakulta MU je dlouhodobě fakultou, u které je nejmenší pravděpodobnost přijetí. Proto jsme pro vás připravili přehled, jaké úspěšnosti (percentilu) v testech studijních předpokladů musel v loňském roce uchazeč dosáhnout pro přijetí.

Nejžádanějším oborem loni byl (a letos tomu není jinak) pětiletý magisterský obor Právo a právní věda, na který poslalo přihlášku celkem 5092 uchazečů, z nichž bylo přijetí přislíbeno 510 nejlepším a zároveň všem těm, kteří dosáhli stejného výsledku jako uchazeč na 510. místě. Na toto umístění bylo podle informací Právnické fakulty MU třeba dosáhnout percentilu 94,49. To znamená, že alespoň 94,49 % uchazečů na tento obor muselo dosáhnout stejného nebo horšího výsledku, než přijatý uchazeč. Podle statistických údajů byla ale zřejmě dána šance i uchazečům s horším percentilem, protože autoremedurou bylo přijato dalších 109 uchazečů. Celkem fakulta v tomto oboru přijala 701 uchazečů.

Mezi méně žádané patřily tříleté bakalářské obory, kterých bylo celkem pět. Pro přijetí na tyto obory bylo třeba dosáhnout následujících percentilů:

Právo a podnikání - percentil 92,74
Právo a mezinárodní obchod - percentil 89,33
Veřejná správa - percentil 87,13
Právní vztahy k nemovitostem - percentil 86,7
Teorie a praxe přípravného řízení trestního - percentil 81,87

Jak to bude letos?

Na nějaké závěry pro letošní přijímací řízení je samozřejmě ještě brzo. Protože však v nejžádanějším magisterském studijním oboru fakulta předpokládá stejný počet přijatých, jako v loňském roce a přihlášek je přibližně o 230 méně, lze předpokládat, že percentil, kterého bude třeba dosáhnout pro přijetí, bude letos o velmi málo nižší než byl v minulém roce.

-mj-

Seznam článků     Hlavní stránka