Numerické myšlení - podrobné informace o kurzu

Subtest numerické myšlení je považován v celém testu studijních předpokladů za jeden z nejobtížnějších. Proto jsme tomuto kurzu věnovali mimořádnou pozornost. Kurz vychází ze všech přijímačkových testů až do roku 2013. Podrobně rozebírá všechny typy příkladů, které se v testech vyskytly.

Samostatné kapitoly jsou věnovány porovnávání zlomků, počítání procent a částí celku. Další kapitoly jsou věnovány poměrně náročným obrazcům s čísly, které u přijímaček nikdy nechybí. V posledních letech se v testech studijních předpokladů pravidelně objevují rovnice, definice matematických operací, algebrogramy či odhady ve výpočtech; těmto úkolům jsou věnovány tři samostatné kapitoly. Všechny úlohy jsou podrobně komentovány, nechybí návody, doporučení a tipy autorů, kteří se testy studijních předpokladů systematicky zabývají.


jak objednat    

Obsah kurzu

  • 143 komentovaných úloh, rozdělených přehledně podle typů do 10 kapitol
  • Všechny úlohy obsahují podrobné řešení
  • Nechybí tipy, rady a doporučení autorů, kteří se testům studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu dlouhodobě věnují a pečlivě sledují jejich vývoj
  • Vstupní test s 10 otázkami
  • Závěrečný test s 10 otázkami
Přibližná doba studia: 11 hodin (studovat můžete samozřejmě po částech, není nutné projít celý kurz najednou)

Cena

  • Cena za kurz je 120 Kč
  • Akční nabídka - při uhrazení čtyř kurzů dostanete všechny zbývající zdarma.

Dostupnost

Všechny kurzy, zpřístupněné na základě objednávky budou přístupné do 15. září 2018. I po prostudování kurzu se k němu tedy ještě můžete vrátit a všechno si zopakovat. Počet vašich přístupů není nijak omezen, vstup do kurzu je však licenčními podmínkami limitován vždy pouze na jednoho studenta.

(Pro přijímačky v roce 2015 aktualizováno 3.6.2014)

platba na účet a info k objednávce    

zpět na seznam kurzů